Sveti Josemaría
Osobna prelatura

Vjernici prelature

Tagovi: Opus Dei, Formacija, Obični život, Kršćanski poziv
Tko su članovi Opusa Dei?

Ljudi traže da se pridruže Opusu Dei jer za to prime poziv od Boga. Poziv u Opus Dei naglašava i određuje kršćanski poziv primljen na krštenju; upućuje na specifičan način težnje prema svetosti usred svijeta i sudjelovanje u zadaći Crkve: čini to prema duhu kojim je Bog nadahnuo svetog Josemariju.

Većina vjernika Opusa Dei – sedamdeset posto – su supernumerariji i supernumerarije, uglavnom vjenčani. Ostali – numerariji, numerarije i pridruženi članovi – su muškarci i žene koji se predaju celibatu za dobrobit apostolata.

Svatko u skladu sa svojim vlastitim okolnostima

Ne postoje različite kategorije među članovima Opusa Dei. Samo je jedan poziv, jednak za sve vjernike Prelature. Kroz njega oni jesu i smatraju se jednakim članovima jedinstvenog Božjeg naroda. Međutim, postoje drugačiji načini življenja istog kršćanskog poziva prema različitim okolnostima svakog pojedinca: u braku ili ne, zdrav ili bolestan, itd.

“Vaš istinski veliki ideal,” kaže Papa Ivan Pavao II 1979., “koji od početaka prethodi teologiji laika koja će karakterizirati Crkvu za vrijeme i nakon Koncila. Ovo je poruka i duh Opusa Dei: živjeti u jedinstvu s Bogom usred svijeta, u svakoj situaciji, pomoću božanske milosti, pokušavajući biti bolji čovjek i načiniti Krista prepoznatljivim u svojem životu.”

Pristupanje Prelaturi Opusa Dei ne mijenja položaj osobe u društvu ili Crkvi. Osoba i dalje ima jednaka prava i dužnosti. “Laici koji su dio Prelature ne mijenjaju svoj teološki ni kanonski status. Njihov je identitet i dalje onaj običnih vjernika laika te se tako i ponašaju u svemu što rade.”

Svećenici Opusa Dei

Svećenici Opusa Dei zaređuju se iz redova vjernika laika Prelature: numerariji i pridruženi koji su slobodno na raspolaganju za biti svećenici, koji godinama pripadaju Prelaturi i koji su završili potrebne studije za svećenstvo, bivaju pozvani od Prelata da prime Sveti Red. Njihova glavna svećenička zadaća je biti na usluzi vjernicima Prelature i apostolskim aktivnostima koje oni organiziraju.

Koje obveze preuzimaju članovi Opusa Dei?

Prelatura preuzima zadaću davanja svakoj osobi koja se priključi Djelu neprestanu formaciju u katoličkoj vjeri i u duhu Opusa Dei, jednako kao i potrebnu pastoralnu brigu od svećenike Prelature. Vjernici Prelature predaju se postizanju svetosti i apostolatu prema duhu Opusa Dei. To prije svega uključuje rast u duhovnom životu putem molitve, žrtve i primanja sakramenata; molitvu, ispitivanje savijesti, duhovno štivo te neprestano obraćanje Blaženoj Djevici Mariji i Anđelima Čuvarima. Teže poistovjećivanju s Kristom kroz duh pokore, prikazivanjem žrtvi i mrtvljenja pogotovo onih koja omogućavaju vjerno ispunjavanje dužnosti i koja čine ugodnim život ljudima oko njih, skupa sa zaboravljanjem na sebe, postom i davanjem milostinje.

Kroz formaciju koju daje Prelatura njezini vjernici primaju neprestano obrazovanje o Crkvenim učenjima i duhu Opusa Dei. To ih osposobljava za sudjelovanje u zadaći evangelizacije koju Crkva očekuje od Prelature.

Što Opus Dei nudi?

Prelatura svojim vjernicima pruža neprestanu vjersku i duhovnu formaciju kroz posebne aktivnosti koje su isplanirane tako da se uklope uz njihov posao te obiteljske i društvene obveze. Različita sredstva formacije koje nudi Prelatura omogućavaju njezinim članovima steći duboku, čvrstu pobožnost, kao djeca Božja, što ih vodi prema poistovjećivanju s Kristom; cjelovito znanje o katoličkoj vjeri i moralu; i rastuću bliskost s duhom Opusa Dei.

Budući da joj je zadaća prvenstveno duhovna, Prelatura se ne upliće u vremenita pitanja svojih vjernika. Svaki se pojedinac ponaša s punom osobnom slobodom i odgovornosti, Opus Dei ne drži odluke svojih članova za svoje vlastite odluke. Statut kaže da, u pitanjima što se tiču njihove profesionalne, društvene i političke aktivnosti, svaki vjernik Prelature ima, unutar granica katoličke doktrine, vjere i morala, jednaku potpunu slobodu kao i svi katolički građani. Autoriteti Prelature moraju potpuno izbjegavati čak i davanje savjeta o tim stvarima.

Daljna informacija
Prelaturu Opus Dei čini oko 87,000 ljudi, uključujući oko 1,900 svećenika. Približno je polovica žena i polovica muškaraca.