Naslovna stranica Pitanja i odgovoriZašto volimo našu Gospu?
Pitanja i odgovori

Zašto volimo našu Gospu?

Tagovi: Doktrina, Duh sveti, Crkva, Isus Krist, Djevica, Godina vjere
Vjera u činjenicu da je sam Bog postao čovjekom radosno je uvjerenje Crkve od samoga početka. Kako bi došao na svijet, Bog je izabrao osloniti se na slobodno sudjelovanje ljudskog bića, Marije, koja će biti Majka njegova Sina po djelovanju Duha Svetoga. I Crkva, od svojih početaka, časti Mariju kao kćer Boga Oca, majku Boga Sina, i zaručnicu Boga Duha Svetoga. Kako je Bog izabrao Mariju? Kako je ona začela Sina Božjega? Zašto Mariju nazivamo Djevicom i Majkom?

1. Kako je Marija začela Sina Božjega?
Povijesni događaj kojeg je Bog predvidio sve od početka vječnosti dogodio se u Nazaretu, selu u Galileji, kada se Anđeo Gabrijel pojavio pred mladom židovskom djevojkom, "djevica zaručena s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija" kaže sveti Luka u prvom poglavlju svoga Evanđelja.

Kako bi došao na svijet Bog je želio slobodnu suradnju stvorenja, Marije, i njezin pristanak da postane majka Božja. „Milosrdni Otac želio je da za Utjelovljenje pristanak da predodređena Majka, tako da baš kao što je žena imala udjela u dolasku smrti, tako i žena ima udjela u dolasku života.”
Katekizam Katoličke Crkve 488, 504, 511.
Velazquez, <i>Krunidba Djevice</i> (detalj), ulje na platnu, Muzej del Prado, Madrid, Španjolska.
Velazquez, Krunidba Djevice (detalj), ulje na platnu, Muzej del Prado, Madrid, Španjolska.


2. Kako je Bog izabrao Mariju? Što je Anđeo Gabrijel rekao Mariji u Nazaretu, i što je ona odgovorila?
Sveti Luka u prvom poglavlju svoga Evanđelja priča kako je anđeo Gabrijel rekao Mariji: „"Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!" Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav. No anđeo joj reče: "Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga. Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja." Nato će Marija anđelu: "Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?" Anđeo joj odgovori: "Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji.“
Isus je u krilu Djevice Marije začet po Duhu Svetom jer je novi Adam kojim započinje novo stvaranje: "Prvi je čovjek od zemlje, zemljan; drugi čovjek - s neba" (1 Kor 15,47). Kristovo je čovještvo, već od začeća, puno Duha Svetoga, jer mu Bog "Duha ne daje na mjeru" (Iv 3,34). "Od punine njegove", od glave otkupljenog čovječanstva,"svi mi primismo, i to milost na milost" (Iv 1,16)
Katekizam Katoličke Crkve, 504.

Razmatranje otajstva
Što bismo bili učinili da smo svoju majku sami mogli izabrati? Mislim da bismo izabrali majku koju imamo i dali bismo joj sve moguće odlike. Isto je to učinio Krist: On je svemoguć, mudar i sama ljubav (Deus caritas est – Bog je ljubav, 1 Iv 4,8), te je tako njegova svemoć ostvarila sve njegovo htijenje.
Susret s Kristom, 171

Naša Majka je dugo vremena razmatrala riječi i djela svetih muškaraca i žena Staroga zavjeta koji su čekali Otkupitelja, kao i događaje čiji su oni bili protagonisti. Ona se divila bezbrojnim čudesima i Božjem neizmjernom milosrđu prema svome narodu, koji je često bio tako nezahvalan. Dok je razmišljala o ovoj obnavljajućoj naklonosti neba, oduševljavalo se njezino neokaljano srce: Slavi duša moja Gospodina; duh moj kliče u radosti u Bogu Spasitelju mome, jer milostivo pogleda na neznatnu službenicu svoju (Lk 1,46-48). Djeca te dobre Majke, prvi kršćani učili su od nje, a i mi možemo i moramo od nje učiti.
Prijatelji Božji, 241

3. Je li Marija bila slobodna odgovoriti na Božji plan za nju?
Marija je pozvana da začne onoga u kojem će prebivati "tjelesno sva punina božanstva" (Kol 2,9). Božji odgovor na njen upit: "Kako će to biti kad ja ne poznajem muža?" (Lk 1,34) dan je snagom Duha: "Duh Sveti sići će na te" (Lk 1,35). I rekla je svoj “fiat”, da, „Neka mi bude po tvojoj riječi“, u ime čitave ljudske naravi.

Marija Djevica "sudjelovala je slobodnom vjerom i posluhom u ljudskom spasenju". Rekla je svoj "Da" "u ime čitavog čovječanstva": po svojoj poslušnosti postala je nova Eva, majka živih.
Katekizam Katoličke Crkve, 484, 511.

Razmatranje otajstva
O, Majko, Majko! Tom svojom riječju "fiat - neka mi bude!" učinila si nas djecom Božjom i baštinicima njegove slave. Blagoslovljena si!
Nemoj zaboraviti, prijatelju, da smo djeca. Gospa preslatkog imena, Marija, uronjena je u molitvu. Ti u toj kući možeš biti što god želiš: prijatelj, sluga, promatrač, susjed… Ja se u tom trenutku ne usuđujem biti išta. Skrivam se iza tebe; pun strahopoštovanja, promatram prizor: arkanđel dostavlja poruku… Quomodo fiet istud, quoniam virum non cognosco? “ Kako će to biti kad ja ne poznajem muža?” (Luka 1:34). Glas naše Majke donosi mi u sjećanje, kao kontrast, sve nečistoće čovjeka… i moje vlastite. Kako mrzim niske, zle stvari ove zemlje… Kakve odluke! Fiat mihi secundum verbum tuum. “Neka mi bude po tvojoj riječi” (Luka 1:38). U trenutku izgovaranja ove djevičanske fraze, Riječ je postala tijelom. Prva je desetica gotova… Još uvijek imam vremena reći svome Bogu, prije nego to itko drugi učini: „Isuse, volim te.“
Sveta Krunica, prvo radosno otajstvo

O, Majko, Majko! Tom svojom riječju "fiat - neka mi bude!" učinila si nas djecom Božjom i baštinicima njegove slave. Blagoslovljena si!
Put, 512.

Djevica Marija nije samo rekla fiat, već je ona tu čvrstu i neopozivu odluku ostvarila u svakom trenutku svoga života. Tako i mi: kad nas Božja ljubav takne u srce i kad spoznamo ono što Bog hoće, onda se moramo također odlučiti da budemo vjerni i odani kako bismo tu odluku proveli u djelo. Jer neće svaki koji mi govori: “Gospodine, Gospodine!“ ući u kraljevstvo nebesko, nego onaj koji vrši volju moga nebeskoga Oca (Mt 721).
Susret s Kristom, 173

4. Što znači kada se kaže da je Isus začet djelovanjem i milošću Duha Svetoga?
To znači da je Bog postao čovjekom bez sudjelovanja čovjeka. Isus nema drugog oca osim Boga (usp. Lk 2: 48-49). To znači da mu je Majka, Marija, Djevica. Marijino djevičanstvo očituje posvemašnju Božju inicijativu pri Utjelovljenju.
Katekizam Katoličke Crkve, 503.

Razmatranje otajstva
Kada su se navršili dani majčina čišćenja, prema zakonu Mojsijevu, dijete se treba odvesti u Jeruzalem, prikazati Gospodinu (Luka 2:22). A ovoga ćeš puta ti, moj prijatelju, biti taj koji će nositi kavez s golubićima (Luke 2:24). Pomisli samo: Ona – Bezgrešna! – podložava se zakonu kao da je okaljana. Po ovom primjeru, ludo dijete, hoćeš li naučiti slušati sveti zakon Božji, bez obzira na bilo kakvu osobnu žrtvu?
Pročišćenje! Ti i ja sigurno trebamo čišćenje! Pokoru, i više od pokore, Ljubav. Ljubav kao željezo koje će počistiti nečistoću naše duše te poput vatre koja će božanskim plamenom zapaliti bijedni lim našega srca.
Pravedan i bogobojazan čovjek došao je u hram, vođen Duhom Svetim. Bilo mu je otkriveno da neće umrijeti dok ne vidi Krista. Uzima Mesiju u svoje ruke i govori mu: „Sad otpuštaš slugu svojega, Gospodaru, po riječi svojoj, u miru! Ta vidješe oči moje spasenje tvoje“ (Luke 2:25-30).
Sveta Krunica, četvrto radosno otajstvo

5. Kakva je veza između Eve i Marije?
Tijekom Staroga zavjeta Marijino se poslanje pripravljalo poslanjem svetih žena (Sara zače sina unatoč svojoj starosti; Ana, Samuelova majka, Debora, Ruta, Judita i Estera). Na početku bijaše Eva: unatoč svom neposluhu, primila je obećanje o potomstvu koje će biti pobjednikom Zloga. Nakon dugog vremena čekanja obećanje se u njoj ispunilo, u uzvišenoj Kćeri Siona, i ustanovljen je novi plan spasenja. Marija "ima prvenstvo među poniznima i siromasima Gospodnjim, koji s pouzdanjem od Njega očekuju i primaju spasenje.
Katekizam Katoličke Crkve 489.

Razmatranje otajstva
Kada bi vi i ja imali moć, i mi bismo je učinili Kraljicom i Gospom svih stvorenja. Veliki se znak pojavio na nebu: žena s krunom od dvanaest zvijezda, odjevena suncem, mjesec joj pod nogama (Dj 12:1). Marija, Djevica bez mrlje, iskupila se za Evinu pogrešku: i zgazila je svojom bezgrešnom nogom glavu paklene zmije. Kćeri Božja, Majko Božja, Zaručnice Božja!
Sveta Krunica, peto slavno otajstvo

6. Što znači kada se kaže da je Marija puna milosti?
Anđeo Gabrijel u trenutku objave pozdravlja ju riječima „milosti puna“. Zapravo, kako bi Marija bila sposobna dati slobodni pristanak svoje vjere objavi svojega poziva, bilo je potrebno da sva bude uronjena u Božju milost. Mariju je „Bog obdario darovima prikladnima za tu ulogu.“ To znači da je bila začeta bez istočnoga grijeha. Tijekom vjekova Crkva je postala svjesna da je Marija, ispunjena Božjom milošću, bila otkupljena već od svoga začeća. Tako dogma o Bezgrešnom Začeću, proglašena od Pape Pija IX. 1854. godine, izjavljuje: Preblažena Djevica Marija u prvom trenutku svoga začeća, jedinstvenom je milošću i povlasticom svemogućega Boga, u predviđanju zasluga Isusa Krista Spasitelja ljudskog roda, bila očuvana od svake ljage istočnoga grijeha. ” (Pio IX, Bula Ineffabilis Deus, DS 2803).
Katekizam Katoličke Crkve, 490-491.

Razmatranje otajstva
Ne postoji ljudskijeg srca od onoga koje se prelijeva nadnaravnim osjećajem. Pomisli na Gospu, punu milosti, Kći Očevu, Majku Boga Sina, Zaručnicu Duha Svetoga: u njezinu srcu ima mjesta za cijelo čovječanstvo, bez razlike i diskriminacije. Svatko je Njezin sin, Njezina kći.
Brazda, 801

Marijo, Regina pacis, Kraljice mira, koja si vjerovala da će se ispuniti Anđelova obećanja: pomozi nam da rastemo u vjeri, da budemo jaki u nadi, te da dublje doživimo Ljubav.
Susret s Kristom, 170

7. Kako je moguće da žena bude Majka Božja?
Marija je uistinu "Majka Božja" jer je Majka vječnog utjelovljenog Sina Božjega, Boga samoga, kako nam govori Sveto Pismo, Božja objava. Ovu istinu vjere proglašavaju kršćani od samih početaka. Oči vjere mogu, u povezanosti s cjelinom Objave, otkriti tajne razloge zbog kojih je Bog, u svom spasenjskom nacrtu, htio da se njegov Sin rodi od Djevice. Ti se razlozi odnose koliko na Osobu i otkupiteljsko poslanje Kristovo, toliko na prihvaćanje tog poslanja sa strane Marijine u korist svih ljudi.
Katekizam Katoličke Crkve, 509, 502.

Razmatranje otajstva
Naša je Majka uzor u tome kako Ona odgovara na milost. Kad razmotrimo njezin život, Gospodin će nam dati svjetlo kako bismo svoj obični život mogli učiniti božanstvenim. Mi kršćani često mislimo na Majku Božju tijekom godine kad slavimo marijanske blagdane, a često i u običnoj svakodnevici. Ako se koristimo tim prilikama i pritom razmišljamo kako bi se Naša Majka ponašala u zadacima koje moramo ostvariti, onda malo pomalo učimo nešto novo: i konačno, bit ćemo joj slični kao djeca svojoj majci.
Pomisli na Gospu, punu milosti, Kći Očevu, Majku Boga Sina, Zaručnicu Duha Svetoga: u njezinu srcu ima mjesta za cijelo čovječanstvo, bez razlike i diskriminacije. Svatko je Njezin sin, Njezina kći.
Susret s Kristom, 173

8. Zašto je Marija također i Majka kršćana i Majka Crkve?
Isus je jedini Marijin Sin. No, duhovno Marijino majčinstvo proteže se na sve ljude koje je on došao spasiti: "ona je rodila Sina kojega je Bog učinio `prvorođencem među mnogom braćom' (Rim 8,29), tj. među vjernicima, u rađanju i odgoju kojih ona surađuje materinskom ljubavlju".

Sveti Ivan se, u poglavlju devetnaest svoga Evanđelja, prisjeća riječi koje je Isus rekao svojoj Majci: Uz križ su Isusov stajale majka njegova, zatim sestra njegove majke, Marija Kleofina, i Marija Magdalena. Kad Isus vidje majku i kraj nje učenika kojega je ljubio, reče majci: "Ženo! Evo ti sina!" Zatim reče učeniku: "Evo ti majke!"

"Djevica se Marija (...) priznaje i časti kao prava Majka Boga i Spasitelja (...). Ona je majka udova Kristovih (...) jer je s ljubavlju sudjelovala da se u Crkvi rode vjernici, koji su udovi (Krista) Glave". "Marija, Majka Kristova, Majka Crkve".
Katekizam Katoličke Crkve, 501, 963-967.

Marija je u isti mah djevica i majka, jer je najsavršenija slika i ostvarenje Crkve: "Crkva (...) po vjerno primljenoj Božjoj Riječi i sama postaje majkom: jer propovijedanjem i krštenjem na novi i besmrtni život rađa djecu, začetu po Duhu Svetomu i od Boga rođenu. Ona je i djevica koja potpuno i čisto čuva vjeru datu Zaručniku". (Lumen Gentium, 64).
Katekizam Katoličke Crkve, 507

Razmatranje otajstva
Ti, naša Majko, ti si donijela svijetu Isusa, koji nam je objavio ljubav Boga, Oca našega; pomozi nam da Ga spoznamo među stvarima i zadacima svakodnevice; pobudi naš razum i našu volju kako bismo čuli glas Božji i kako bismo slijedili poticaj milosti.
Susret s Kristom, 174

Veselje je uvjeriti se da pobožnosti prema Djevici Mariji žive i da potiču srca vjernika, da se ponašaju kao domestici Dei, kao pripadnici Božje obitelji (Ef 2,19). I vi ćete i mnogi drugi kršćani ovih dana na najrazličitije načine izraziti svoju naklonost prema Mariji, za osjećati veću pripadnost Crkvi i biti još više braća među svima svojima. Kao na obiteljskom slavlju, starija braća koju su životne prilike razdvojile opet se sastaju da bi se za vrijeme blagdana našli kod svoje majke. Pa makar su se tu i tamo oni bili porječkali i neljubazno odnosili jedan prema drugomu, na taj se dan osjećaju složni, i sve ih zbližava međusobna naklonost. Marija neprekidno izgrađuje Crkvu, sjedinjuje je i uzdržava cjelovitu. Gotovo je nemoguće posjedovati autentičnu pobožnost prema Mariji a ne osjećati usku povezanost s ostalim udovima Mističnog Tijela, te jedinstvo s njegovom vidljivom glavom, s papom. Stoga rado ponavljam: Omnes cum Petro ad Iesum per Mariam – Svi skupa s Petrom k Isusu po Mariji! I kad spoznamo da smo dio Crkve i da smo braća u vjeri, mnogo ćemo dublje spoznati bratstvo koje nas povezuje s cijelim čovječanstvom, jer Crkva je od Krista poslana svim rasama i svim narodima (usp. Mt 28,19).
Susret s Kristom, 139

Utjeha, pomoć, nada, Kraljica i, prije svega, Majka: Majko! Zazivaj je glasno, glasno! Tvoja će te sveta Majka čuti, vidjeti ako si u pogibelji, i pružiti, milošću svojega Sina, svoju majčinsku pomoć i nježnost prepunu ljubavi: tako ćeš zadobiti snage za novu borbu.
Put, 516

9. Što znači uznesenje Gospe u Nebo?
Blažena Djevica, Bezgrješna, na kraju svoga zemaljskog života, dušom i tijelom je uznesena u nebesku slavu te je jednako svome uskrslome Sinu u sudjelovanju budućnosti svih pravednika; vjeruj da Blažena Majka Božja, nova Eva, Majka Crkve, u nebu nastavlja svoju majčinsku ulogu prema svim Kristovim vjernicima.
Vjera naroda Božjega, 15.

Pošto smo govorili o Crkvi, njezinu početku, poslanju i odredištu, najbolje ćemo zaključiti okrećući pogled prema Mariji, da u njoj promotrimo što je Crkva u svom otajstvu, u svom "hodočašću vjere", i što će na kraju svog putovanja biti u domovini, gdje je, "u slavi Presvetog i nerazdjeljivog Trojstva", "u zajednici sa svim svetima", očekuje ona koju Crkva slavi kao Majku svoga Gospodina i svoju vlastitu Majku: Međutim, Isusova Majka, tijelom i dušom već proslavljena, kao što je na nebu slika i početak Crkve kakva ima biti u budućnosti, tako i na ovoj zemlji, dok ne dođe dan Gospodnji, svijetli putujućem Božjem narodu kao znak pouzdane nade i utjehe. (Lumen Gentium, 68).
Katekizam Katoličke Crkve, 972

Razmatranje otajstva
Blagdan Uznesenja Naše Gospe u nebo dovodi nam pred oči stvarnost te radosne nade. Mi smo još na putu, a Naša je Majka otišla pred nama i već sada nam pokazuje cilj puta. Uvijek nam ponavlja da je moguće tamo stići i da ćemo mi zaista stići ako budemo vjerni. Jer Blažena Djevica nije samo naš uzor: ona je pomoćnica kršćana. I ako je molimo Monstra te esse Matrem (himan Ave maris stella), Ona neće moći, a ni htjeti, odbiti da se s majčinskom požrtvovnošću brine za svoju djecu.
Susret s Kristom, 177

Božansko Marijino materinstvo izvor je svih savršenosti i privilegija kojima je obdarena. Zbog njega je bezgrješno začeta i puna milosti, vazda djevica, uznesena dušom i tijelom u nebo i okrunjena za Kraljicu svega stvorenoga, iznad anđela i svetaca. Iznad nje je samo Bog. ‘Blažena Djevica zbog činjenice da je Majka Božja ima određeno infinitivno dostojanstvo koje dolazi od infinitivnog dobra, koje je Bog.’ Nema tu opasnosti od pretjerivanja. Nikada se ne možemo ni nadati da ćemo shvatiti ovo neizrecivo otajstvo; niti ćemo ikada moći dovoljno zahvaliti našoj Majci što nas je dovela u tako intimnu vezu s Presvetim Trojstvom.
Marija neprekidno izgrađuje Crkvu, sjedinjuje je i uzdržava cjelovitu. Gotovo je nemoguće posjedovati autentičnu pobožnost prema Mariji a ne osjećati usku povezanost s ostalim udovima Mističnog Tijela

10. Zašto naša Blažena Djevica zauzima središnje mjesto u kršćanskom životu?
"Svi će me naraštaji zvati blaženom" (Lk 1,48). "Pobožnost Crkve prema Blaženoj Djevici svojstvena je kršćanskom kultu". "Crkva opravdano posebnim štovanjem časti" Blaženu Djevicu. Doista, već od najstarijih vremena Blažena se Djevica časti pod nazivom `Bogorodica', pod zaštitu koje se vjernici molitvom utječu u svim pogiblima i potrebama (...). To štovanje (...) iako je sasvim osobito, ipak se bitno razlikuje od poklonstvenog štovanja koje se iskazuje utjelovljenoj Riječi jednako kao Ocu i Duhu Svetomu, i koje upravo podupire"; ono nalazi izražaj u svetkovinama posvećenim Majci Božjoj i u marijanskoj molitvi kao što je Sveta krunica, "sažetak cijelog Evanđelja".
Katekizam Katoličke Crkve, 971

Razmatranje otajstva
Kako se obična djeca ponašaju prema svojoj majci? Na tisuće načina, ali uvijek s tankoćutnošću i s pouzdanjem; s tankoćutnošću koja se spontano očituje, svaki put drukčije i sukladno situaciji, ali koja nikada nije ograničena samo na vanjski oblik: srdačni izrazi zajedničke pripadnosti, svakodnevne sitnice koje su djetetu potrebne sa strane njegove majke, i koje majci veoma nedostaju, kad tu i tamo izostanu: poljubac, nježnost pri odlasku i dolasku kući, mali dar, nekoliko
srdačnih riječi. (…) Mnogi se kršćani drže starog običaja da nose škapular; neki imaju naviku da pozdrave slike Majke Božje koje se susreću u kršćanskim kućama ili na ulicama tolikih gradova – riječi čak nisu potrebne, dovoljna je kratka misao; neki mole krunicu, tu divnu molitvu, kod koje se duša ne umara što govori uvijek iste riječi, kao što se ne umaraju pravi zaljubljenici.
Susret s Kristom, 142

Ako si ponosan što si dijete Svete Marije, zapitaj se: u kojoj je mjeri tijekom dana prisutna moja pobožnost prema Djevici, od jutra do večeri?
Kovačnica, 433