Dokumenti
Dokumenti Svete Stolice

Molim vas da širite mir

"To je najvažnije svjedočanstvo koje kršćanin treba ovdje ostaviti, u suradnji sa svim ljudima dobre volje. Molim vas sve da budete sijači mira, gdje god da se nađete." Ovo su bile riječi Pape Benedikta XVI na Misi koju je prošle nedjelje održao u Beirutu. Tagovi: Benedikt XVI, Papa

Zašto Rim?

Od pradavnih vremena Rimska je Crkva slavila svetkovinu velikih Apostola Petra i Pavla kao jednu svetkovinu na isti dan 29.07. Petar i Pavao susreli su se u Jeruzalemu barem dva puta; putevi obadvojice su se konačno ukrstili u Rimu. Zašto? Je li to moglo biti nešto više od pukog slučaja? Sadrži li to trajnu poruku? Tagovi: Crkva, Papa, Rim

Govor Ivana Pavla II vjernicima koji su došli na kanonizaciju

Ivan Pavao II

Sveti Josemaría: Svetac za svakodnevicu. Ivan Pavao II je susreo danas na Trgu Svetoga Petra vjernike koji su došli na kanonizaciju Josemarije Escrivá. «Sveti Josemaría – rekao je Papa – bio je od Gospodina odabran da bi navijestio univerzalni poziv na svetost i ukazao na to da opće djelatnosti koje sačinjavaju svakodnevni život jesu put svetosti. Moglo bi se reći da je bio jedan svetac za svakodnevicu». Tagovi: Kanonizacija, Ivan Pavao II, Papa, Obični život

Sveti Otac održao govor sudionicima radionice Novo millennio ineunte

Ivan Pavao II

Vi ovdje predstavljate dijelove od kojih je Prelatura organski izgrađena, a to su svećenici i vjernici laici, muškarci i žene, vođeni svojim Prelatom. Ta hijerarhijska priroda Opusa Dei, ustanovljena Apostolskom konstitucijom kojom sam Prelaturu uspostavio (cf. Apos. konst. Ut sit, 28. studenog 1982), nudi početnu točku za pastoralno razmišljanje o velikom broju praktičnih primjena. Tagovi: Apostolat, Ivan Pavao II, Prelat Opusa Dei, Prelatura Opusa Dei, Svećenstvo