Tagovi: Asketska borba
Razumjevanje. Kajanje. Milost: Sveti Josemaría []
Dokument

Je li svetost za mene?

U njemu nas sebi izabra prije postanka svijeta da budemo sveti i bez mane pred njim … u ljubavi. Poslanica svetog Pavla Efežanima 1:4-5. Sve za ljubav Sve za Ljubav. Ovo je put svetosti, put sreće. S te točke pristupaj svom intelektualnom radu, najuzvišenijim radnjama svoga duha kao [...]
Tagovi: Asketska borba, Svetost, Jedinstvo života, Božja volja, Josemaria Escriva
Dokument

Kada postane teško

Čini ti se da je čitav svijet protiv tebe. Nigdje ne nalaziš izlaza. Stvarno, ovog puta je nemoguće svladati poteškoće. Ali, zar si već zaboravio da je Bog tvoj Otac? Jedan svemogući, sveznajući, milosrdni Otac? On ti ne može poslati nikakvo zlo. Ovo što [...]
Tagovi: Pouzdanje u Boga, Povjerenje, Asketska borba
Dokument

Nova godina: ponovo počinjati svakoga dana

Kršćanski je život neprestano počinjanje ispočetka svakoga dana Zacijelo smo na putu vjernosti prema Božjoj riječi stigli dobar komad naprijed nakon što smo se prvi put svjesno odlučili da živimo po njegovoj nauci. Pa ipak: Zar ne preostaje još mnogo toga učiniti? Nije li tako da [...]
Tagovi: Asketska borba
Dokument

Širiti svjetlo Kristovog nauka

Hitno je potrebno širiti svjetlo Kristovog nauka. Oblikuj svoju osobnost, usvoji jasne ideje kroz puninu kršćanske poruke kako bi je mogao onda prenositi drugima. - Ne čekaj od Boga prosvjetljenje, jer nema razloga za to budući da raspolažeš konkretnim ljudskim sredstvima: učenje, rad. Kovačnica 841 Kad sam ti ono [...]
Tagovi: Australija, Asketska borba
Dokument

Cvjetnica

Unutarnja borba Kao i svaki drugi kršanski blagdan, i današnji je dan na poseban način blagdan mira. Sa svojom drevnom simbolikom palmine nam grančice posvješćuju neke prizore iz Knjige Postanka: Noa počeka još sedam dana, pa opet pusti golubicu iz korablje. Prema večeri golubica se vrati k njemu, i gle! u [...]
Tagovi: Asketska borba, Mir, Veliki tjedan
Dokument

Što je to svetac ?

U Evanđelju se nalazi odgovor:Jer ako ljubite ono koji vas ljube, kakva li vam plaća? Zar to isto ne čine i carinici? I ako pozdravljate samo braću, što osobito činite? Zar to isto ne čine i pogani? Budite dakle savršeni kao što je savršen Otac [...]
Tagovi: Radost, Asketska borba, Svetost
Dokument

Kristove kušnje

Duh tada odvede Isusa u pustinju da ga đavao iskuša. I propostivši četrdeset dana i četrdeset noći, napokon ogladnje. Tada mu pristupi napasnik i reče: Ako si Sin Božji, reci da ovo kamenje postane kruhom. A on odgovori: Pisano je: Ne živi čovjek samo [...]
Tagovi: Evanđelje, Isus Krist, Asketska borba
Dokument

Rijeći osnivača Opusa Dei

Jedini uzorak Velika tajna svetosti svodi se na to da što više nalikujemo Njemu, jedinstvenom i ljupkom Uzoru. Kovačnica, 752 Neprestano se u svakodnevnim djelima Osobna svetost nije svrha samoj sebi, nego konkretna stvarnost, božanska i ljudska, koja se neprestano očituje u svakodnevnim djelima Ljubavi. Kovačnica, 440 Na malim dužnostima Velika [...]
Tagovi: Asketska borba, Svetost, Kršćanski poziv