Tagovi: Jedinstvo
Razumjevanje. Kajanje. Milost: Sveti Josemaría []
Dokument

Jedinstvo kršćana - kako mogu pomoći?

Crkva svoje vjernike moli za intenzivniju molitvu za jedinstvo tijekom Molitvene osmine za jedinstvo kršćana, u tjednu od 18. do 25.01., završno sa svetkovinom svetoga Pavla. 8 dana = 8 molitava Svakog dana mi izmoli jednu molitvu na ovu nakanu: da svi mi [...]
Tagovi: Ekumenizam, Crkva, Molitva, Jedinstvo
Dokument

Ljubiti Papu

Sveti Ambrozije napisao je nekoliko kratkih rečenica koje zvuče poput klicanja: Gdje je Petar, tamo je Crkva; i gdje je Crkva, tu ne vlada smrt, nego vječni život. Jer tamo gdje su Petar i Crkva, tamo je Krist, a on je spasenje, on je jedini [...]
Tagovi: Crkva, Papa, Jedinstvo