Tagovi: Obala Bjelokosti
Dokument

Papa Franjo: Ako ovaj jubilej ne dotakne vaš džep, onda to nije pravi Jubilej

Konkretan prijedlog: Zdravstveni centar Walé Kompendij Katekizma Katoličke Crkve uči nas da se pokora može izražavati na brojne i različite načine, ali iznad svega u postu, molitvi i davanju milostinje. Ovi i brojni drugi oblici pokore mogu se prakticirati u svakodnevnom životu kršćana, osobito u [...]
Tagovi: Obala Bjelokosti, Pokora, Solidarnost