Tagovi: Pokora
Dokument

Mrtvljenje iz ljubavi

Mrtvljenje iz ljubavi Što je to mrtvljenje? To je kršćanska pobožnost koja nas približava Isusu Kristu koji je mučen i na križu umro iz ljubavi prema svim muškarcima i ženama. Mrtvljenje znači činiti malene čine pokore, bilo nutarnje ili izvanjske, iz ljubavi prema Bogu, a sve [...]
Tagovi: Ljubav, Obraćenje, Bog, Bol, Mrtvljenje, Pokora, Služenje
Dokument

Papa Franjo: Ako ovaj jubilej ne dotakne vaš džep, onda to nije pravi Jubilej

Konkretan prijedlog: Zdravstveni centar Walé Kompendij Katekizma Katoličke Crkve uči nas da se pokora može izražavati na brojne i različite načine, ali iznad svega u postu, molitvi i davanju milostinje. Ovi i brojni drugi oblici pokore mogu se prakticirati u svakodnevnom životu kršćana, osobito u [...]
Tagovi: Obala Bjelokosti, Pokora, Solidarnost
Dokument

Poruka pape Benedikta XVI. za korizmu 2011.

Vatikan, 8. ožujak 2011. PORUKA PAPE BENEDIKTA XVI. ZA KORIZMU 2011. "S Kristom ste suukopani u krštenju, s njime ste i uskrsli" (usp. Kol 2, 12) Draga braćo i sestre, korizma, koja nas vodi prema proslavi svetog Uskrsa, za Crkvu je vrlo dragocjeno i [...]
Tagovi: Benedikt XVI, Korizma, Papa, Pokora, Slijediti Krista